Провеждане на общинско учение за реакция при наводнение се проведе на река Росица в община Павликени

 DSC3144Общинско учение за усвояване на част „Наводнение" от Общинския план за защита при бедствия се проведе до река Росица в община Павликени. Екипите от Единната спасителна система, Доброволното формирование и електро- и ВиК-разпределителните дружества усвоиха и проиграха положенията от Общинския план. Така беше проверена и готовността на щаба за изпълнение на плана.

В обучението участваха представители на общинска администрация, Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, РДПБЗН – Велико Търново, РСПБЗН – Павликени и Велико Търново, представители на секторите „Специализирани оперативни дейности“ и „Пожарогасителна и спасителна дейност“ при РДПБЗН, екип на РУП – Павликени, екип на филиала за спешна медицинска помощ – Павликени, аварийна група „ЕРП Север“ – АД, аварийна група „ВиК Йовковци“ ЕООД – район Павликени, Доброволно формирование ВТ 45 – 01 – Павликени. Цялостната координация на действия на всички екипи се осъществяваше чрез Мобилен щабен пункт.

Ръководител на учението беше кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов. „Павликени с готовност прие да е домакин на това занятие, тъй като виждате как напоследък проливните дъждове създават много грижи в цяла България. Прогнозите предвиждат, че занапред ще бъде така – с проливни валежи и дълги периоди на засушаване. Днес ще проверим готовността на всеки един от екипите“, обясни кметът.

Гост на събитието беше областният управител Ивайло Златков.  „Пожелавам да се срещаме само във времена на учение. От всички нас тук зависи да координираме процесите добре. Ако има реална ситуация, да направим така, че населението да бъде защитено, а последиците от бедствия максимално бързо да бъдат възстановени“, каза областният управител.

Учението е в изпълнение на заповед на областния управител на област Велико Търново. То се проведе в две части – теоретична и практическа.

В началото на деня, с оглед на създалата се учебна ситуация и критична обстановка, по разпореждане на кмета на Общината беше извършено оповестяване на състава на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. Неговите членове се събраха в Заседателната зала на община Павликени и докладваха по ресори.

След това се проведе и практическата част на брега на река Росица. Мястото на произшествието беше разделено на четири участъка. Комуникацията между участващите екипи от структурите се осъществяваше между ръководителите на екипите им чрез радио–комуникационните средства.

При обявяване на бедственото положение, екипите на РСПБЗН Павликени и Доброволно формирование ВТ 45-01 Павликени, извършиха обход и чрез звукови устройства информираха населението на селото и оказваха съдействие при необходимост. Района на наводнението беше отцепен от служители на РУ – Павликени с цел безпрепятствен достъп на пожарогасителните автомобили и другата специализирана техника.

Първата задача в учението беше изграждане на дига в с. Росица. В нея участваха служители сектор СОД и Доброволното формирование. Те заедно започнаха разтоварване и подготовка на машина за пълнене на чували с пясък. По време на изпълнението на задачата бяха показани специалния автомобил „Ивеко Тракер“ със сменяеми контейнери и прикачен кран, машина за пълнене на чували с пясък Power Sand Кing и ел. генератор NOTSTROM F 132,02 BS. „Ивеко Тракер“ се използва за транспортиране на техника и оборудване за реакция при наводнения, като е снабден с мултилифт за товарене и разтоварване на контейнери и краново устройство.

Следващата задача беше извършване на отводняване на наводнени къщи. По време на нея служители на РСПБЗН Павликени и доброволци от доброволното формирование започнаха отводняването на засегната от прииждащите води къща.

За целта беше използвано оборудването на високопроходимия пикап, който Община Павликени закупи през миналата година. Той е оборудван с прикачена цистерна, свързана с моторна помпа, шлангове и друга преносима моторна помпа за отводняване при възникване на наводнения. Финансовите средства за закупуване на машината са от държавен делегиран бюджет, а Община Павликени е първата в област Велико Търново, която осигури такава техника за своето доброволно формирование.

При третата задача беше демонстрирано спасяване на бедстващ рибар във водите на р. Росица от служители-водолази на Сектор СОД. След като двамата водолази извадиха давещия се човек до брега, доброволците му оказаха първа долекарска помощ и го предадоха на пристигналия  екип от ЦСМП филиал Павликени.

Последната дейност за деня беше разчистване на участък от речното корито на р. Росица. Използван беше багерът на доброволното формирование, който направи просвет към моста.

По време на учението беше показан мобилен щабен пункт, който е на разположение във Велико Търново от 2013 г. Такива има единствено и в София и Пловдив. Пунктът осъществява комуникационна връзка с екипите, работещи на терен, и е оборудван с различни типове комуникационни средства. Пунктът разполага с две работни помещения, съответно с 2 и 6 работни места.

Учението завърши в пункта с разбор на извършените дейности, при който всички участници отчетоха своите наблюдения за работата през деня.

 

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.