Бюлетин 26.05.23 год.

                                                                                                    МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

                                                               ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

                                                                                           РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

                                                                                                                          БЮЛЕТИН

                                                                               за възникналите произшествия по направление на “ПБЗН”

                                                                    за времето от 06:00 часа на 25.05.2023 г. до 06:00 часа на 26.05.2023 г.

 

I. Затворени и ограничени пътни участъци от I, II, III-ти клас и общинските пътни мрежи:

ОПУ- Велико Търново:

1. Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-514: Движението по път ІІІ-514 Горна Оряховица – Велико Търново от км 43+860 до км 48+680 е ограничено за МПС над 3,5 т поради недостатъчен габарит на пътя и силно пресечен терен. Пропускат се само леки автомобили, пътнически бусове с до 8+1 места и лекотоварни автомобили с обща маса до 3,5 т.

Обходен маршрут за тежкотоварните автомобили:

от Г. Оряховица към В. Търново: път II-53 Г. Оряховица – Лясковец – Лясковски кантон, по път I-4 Лясковски кантон – В. Търново;

- от В. Търново към Г. Оряховица: път I-4 В. Търново – Лясковски кантон, по път II-53 Лясковски кантон – Лясковец – Г. Оряховица. Срок до 30.06.2023 г.

Път III-551: Движението по път ІІІ-551 Дебелец – Средни колиби – Елена е ограничено за МПС над 10 т поради намален габарит на пътното тяло.

Обходен маршрут: Дебелец – В. Търново – Лясковски кантон – Миндя – Елена и обратно. Срок до 30.06.2023 г.

Път ІІІ-4073: Движението по път ІІІ-4073 Царски извор – Драганово в участъка от км 0+000 до км 5+513 е ограничено в двете посоки за всички МПС поради свлачище на пътното платно.

Обходен маршрут: път ІІІ-407 Царски извор – Сушица, по път ІІІ-514 Сушица – Драганово и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.06.2023 г.;

Път III-4082: Движението по път ІІІ-4082 Чешма – Кесарево от км 31+960 до км 36+890 е ограничено за МПС над 3,5 т поради намален габарит на пътното тяло.

Обходен маршрут: Чешма – Сливовица – Горско Ново село – Джулюница – Кесарево. Срок до 30.06.2023 г.;

Път III-5502: Движението по път III-5502 Килифарево – Ялово от км 0+000 до км 3+200 се ограничава за МПС над 12 т поради недостатъчна носимоспособност на пътната настилка. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 30.06.2022 г.;

 

Ремонтни дейности:

Път I-5: Движението по път I-5 Русе – В. Търново – Габрово в участъка от км 65+200 до км 105+000 от гр. Полски Тръмбеш до Южен пътен възел – В. Търново се осъществява на определени участъци в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци и сигналисти. Срок до 31.05.2023 г.;

Път III-303: Движението по път III-303 с. Бутово – с. Пушево от км 52+600 до км 62+300 се осъществява поетапно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Срок до 30.06.2023 г.;

Път III-502: Движението по път III-502 Полски Тръмбеш – Горна Липница в участъка от км 0+000 до км 22+000 се осъществява в една лента на определени участъци поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци, а при необходимост от сигналисти. Срок до 30.06.2023 г.;

Път III-4004: Движението по път III-4004 Джулюница – Златарица от км 1+270 до км 16+432 се осъществява в една лента на определени участъци поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци, а при необходимост от сигналисти. Срок до 30.06.2023 г.;

 

2. Откъснати населени места:

            а) частично – няма;

            б) пълно – няма;

            в) потребност от евакуация на хронично болни, родилки и други – няма;

            г) потребност от снабдяване с хляб и стоки от първа необходимост – няма.

3. Населени места с прекъснато електрозахранване:

            а) частично – няма;

            б) пълно – няма.

4. Населени места без водоснабдяване:

            а) частично, с воден режим:

Общ. В. Търново, с. Ресен – 16 часа от денонощието без водоподаване

Общ. Павликени –   с. Долна Липница, с. Върбовка, с. Димча, с. Недан, с. Лесичери, с. Батак, с. Сломер, с. Караисен

Общ. Стражица – с. Теменуга, с. Водно, с. Железарци.

б) пълно: – няма.

5. Населени места без телефонни връзки:

            а) частично: няма;

            б) пълно: няма.

6. Състояние на системите за оповестяване и информация – нормално

7. РАДИАЦИОНЕН ФОН – средно 0,19 µSv/h

 

II. СИГНАЛИ ЗА ПРОИЗШЕСТВИЯ:

         1. На 25.05.2023 г. в 08:44 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от РЦ 112 за РСПБЗН Велико Търново за пожар .

Обект: къща

Адрес: с. Церова кория

Причина : неправилно ползване на нагревателни уреди

Унищожено: първи етаж на къща – 80 кв. м, мебели-5 бр., бяла, черна и комп. техника - 5 бр., домашно имущество -1 бр. домакинства

Спасено : сгради – 2бр.

Произшествието е ликвидирано от РСПБЗН Велико Търново с 2 ПА и 4 служители.

         2. На 25.05.2023 г. в 14:58 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от РЦ 112 за РСПБЗН Велико Търново за пожар .

Обект: :МПС без АГУ Мерцедес С220

Адрес: гр. Велико Търново , ул.“ Христо Ботев “

Причина : техническа неизправност

Унищожено: двигателен отсек -1 бр.

Спасено : останалата част от автомобила – 1 бр.

Произшествието е ликвидирано от РСПБЗН Велико Търново с 2 ПА и 7 служители.

         3. На 25.05.2023 г. в 17:00 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от РЦ 112 за РСПБЗН Павликени за пожар .

Обект: трафопост

Адрес: гр. Павликени , ул.“ Тошо Кътев “

Причина : природни явления /мълния/

Унищожено: опушени стени – 50 кв. м, трафопост-1 бр.

Спасено : сгради – 1 бр.

Произшествието е ликвидирано от РСПБЗН Павликени с 1 ПА и 3 служители.

 

III. ПОСТРАДАЛИ СЛУЖИТЕЛИ И ПРОИЗШЕСТВИЯ СЪС СПАСИТЕЛНА ТЕХНИКА: НЯМА.

 

IV. ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ, ПРЕДАДЕНИ НА ДРУГО ВЕДОМСТВО: НЯМА.

 

 

Дата: 26.05.2023 г.

гр. Велико Търново

ИНСПЕКТОР В ГРУПА „ОЦ“

КЪМ СЕКТОР „ПГСД“

ИНСПЕКТОР :

                 / ДАНИЕЛ ВЕЛИНОВ /

   
Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.