Отвори врати Център за превенция и спорт в Павликени 2017 г

dsc00778На 01.09.2017 г. по инициатива на община Павликени, беше открит Център за превенция и спорт. Той е втори по рода си на територията на Област Велико Търново след центъра в с. Балван, отворил врати през декември миналата година.

Организатори на инициативата са Община Павликени, РДПБЗН Велико Търново, ОДМВР Велико Търново, Българско училищно настоятелство при ОУ „Филип Тотю“ - с. Върбовка, Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ - Балван, Сдружение на кметовете и кметските наместници в община Павликени.

Центърът за превенция и спорт се помещава в сградата на Центъра за подкрепа на личностното развитие (бившето Начално училище „П. Р. Славейков“), на ул. „Раковски“ № 4. В него младите хора ще бъдат обучавани в областта на пожарната безопасност и защита на населението, ще бъдат запознавани с естеството на професията „пожарникар-спасител“ и ще бъдат насърчавани към спортните занимания и здравословният начин на живот. Целта на този проект е младежите да придобият знания, практически умения и готовност за правилни действия при пожари и др. извънредни ситуации, а също така и да повишат своята физическата дееспособност. С участието на служители от РДПБЗН бяха оборудвани cпeциaлизиpaни кабинети c yкaзaтeлни пaнa зa пpeвeнция нa пожарите, oкaзвaнe нa пъpвa пoмoщ пpи кaтacтpoфи, бeдcтвия и aвapии.

Кметът на община Павликени инж. Емануил  Манолов благодари на местната власт, органите на реда, неправителствения сектор и сдружението на кметовете на населени места за подкрепата за създаването на Центъра за превенция и спорт, в името на сигурността и безопасното бъдеще на децата от община Павликени. „Ангажимент на община Павликени ще бъде благоустрояването на двора, изграждането на полигон за безопасност на движението, осигуряване на транспорт за всички деца от населените места на двете общини Павликени и Сухиндол“, посочи г-н Манолов.

Гл. инспектор Стефан Стефанов - началник сектор „Превантивна дейност“ при  ГДПБЗН-МВР, благодари на всички организатори, които допринесоха Центъра за превенция и спорт в гр. Павликени да просъществува. Изрази своята радост от създадената възможност за младите хора, които са проводник и към по-възрастните, да получат най-важните знания и умения за това как бъдат полезни за себе си и за околните в рискови ситуации. Даде много добра оценка за развитието на превенцията в област В. Търново. Изрази надежда създадените вече центрове да бъдат крачка напред за изграждане и в останалите общини на територията на областта.

Гости на събитието бяха г-жа Ивета Кабакчиева - зам.-областен управител на област В. Търново, г-жа Благовеста Факирова - председател на Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски, г-жа Ивана Радомирова - изпълнителен директор на Съюз на пивоварите в България, инж. Емануил  Манолов - кмет на община Павликени, г-н Пламен Чернев - кмет на община Сухиндол, комисар Красимир Кръстев - директор на РДПБЗН В. Търново, гл. инспектор Стефан Стефанов -началник на сектор „Превантивна дейност“ при ГДПБЗН-МВР, комисар Христо Христов - За директор на ОДМВР В. Търново,  гл. инспектор Йосиф Павлов - началник на сектор „Охранителна полиция“ към ОДМВР В. Търново, кметовете на населени места от област В. Търново.


Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.