Министърът на вътрешните работи посети центъра за превенция и спорт в с.Балван 2019 г

1 На 04.04.2019 г. в с. Балван бяха открити нови площадки за приложно колоездене и за оцеляване в природата към Центъра за превенция и спорт в селото.

Министърът на вътрешните работи Младен Маринов посети Центъра за превенция и спорт в с.Балван по повод разширяването на дейността на центъра и откри новите площадки за приложно колоездене и оцеляване в природата. Официални гости на събитието бяха още областният управител проф. д-р Любомира Попова, кметът на Велико Търново инж. Даниел Панов, директорът на ГДНП гл. комисар Христо Терзийски, началникът на политическия кабинет на вътрешния министър Михаил Златанов, директорът на Дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“ към ГДПБЗН-МВР старши комисар Александър Джартов, директорът на Областната дирекция на МВР – В. Търново ст. комисар Димитър Машов, директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Красимир Кръстев, изпълнителният директор на Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ Благовеста Факирова, изпълнителният директор на Съюз на пивоварите в България Ивана Радомирова, представители на ведомства, организации и граждани.

Вътрешният министър оцени високо поредната инициатива, която ще помогне на децата да получат основни познания за оцеляване и първа помощ на близки в беда. Вашият модел е доказан и успешен - заяви още министър Маринов и изрази надежда повече общини да последват подобни добри практики. Той увери всички партньори в инициативата, че МВР винаги ще е до тях и ще помага с професионалните си умения за осъществяването на обучителните програми.

По време на събитието бе представена досегашната дейност на Центъра за превенция и спорт, който беше създаден в края на 2016 година, и е резултат от съвместната работа на Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ с. Балван, Община В. Търново, РДПБЗН В. Търново, ОДМВР В. Търново, НВУ „Васил Левски“, Съюз на пивоварите в България и Сдружение на кметовете и кметските наместници в община В. Търново. В центъра за превенция и спорт се провеждат теоретични и практически обучения с децата от 20-те центъра за работа с деца и младежи в община В. Търново. Нови партньори в Центъра за превенция и спорт са Български червен кръст и Съюз на българските автомобилисти. В края на месец март, тази година, Центърът бе отличен с наградата на Фондация „Лале“ за Проект на 2018 г., като наградата бе заслужено връчена на изпълнителния директор на ДС „Св. Иван Рилски“ с. Балван г-жа Благовеста Факирова.

По време на празника деца от центровете за деца и младежи към община В. Търново демонстрираха своите умения на създадените през месец септември 2018 г. площадки за Пожарна безопасност и Пътна безопасност и на новооткритите Площадка по приложно колоездене и Площадка за оцеляване в природата. Всички деца, участващи в демонстрациите получиха сертификати за участие и лакомства.

Гости на празника бяха и представители на Община Елена и Община Павликени, които представиха дейността в изградените по примера на село Балван центрове в двете общини.

Висока оценка за работата на центъра в областта на превенцията на пожарите и бедствията получиха комисар Красимир Кръстев – директор на РДПБЗН В. Търново и ст. инспектор Евгени Стоянов – началник на група „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност“ в РСПБЗН В. Търново, които бяха удостоени със Старопрестолна грамота от инж. Даниел Панов и Благодарствена грамота от г-жа Ивана Радомирова.


 

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.