Откриване на център за превенция и спорт в с.Балван през месец декември 2016 г

Първият в България център за превенция и спорт бе открит във великотърновското село Балван през месец декември 2016 г.

Кметът на община Велико Търново Даниел Панов откри първия за страната Център за превенция и спорт, който бе създаден в село Балван. Инициативата е съвместно дело на местната власт, органите на реда и неправителствения сектор. С децата и младежите ще бъдат провеждани практически и теоретични занимания за осигуряване на тяхната сигурност, насърчаване на спорта и здравословния начин на животimage 0 02 05 8449b028614fa9757a49f02272480df3ecad56ebcddf822b8c98bd51cfa099ea v

Даниел Панов изрази увереност, че Центърът за превенция и спорт ще бъде още един успешен проект на местната власт, органите на реда и неправителствения сектор в подкрепа на младите хора.

„Благодаря на всички, които участваха в подготовката и изграждането на тази нова, много добра и полезна придобивка. Специалисти, полицаи и пожарникари ще обучават и подготвят младите хора за ежедневните рискове, за опасностите на пътя. Вярвам, че този проект ще се мултиплицира и на други места в България. Добрите практики и опит на Община Велико Търново са ползвани от местните власти в цялата страна. Това важи особено силно за програмата ни „Местни инициативи”, за Детската полицейска академия и за начина, по който успешно се работи в центровете за работа с деца и младежи в населените места”, коментира Даниел Панов.

Центърът за превенция и спорт е създаден от Община Велико Търново, Областната дирекция на МВР, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Националния военен университет „Васил Левски”, Сдружението на кметовете и кметските наместници, неправителствената организация „Св. Иван Рилски” и Съюза на пивоварите в България. Децата и младежите ще учат какво трябва да правят при пожари, бедствия и аварии, какви правила трябва да спазват на пътя като пешеходци и като бъдещи водачи. Други от темите ще са свързани с оказването на първа помощ, вредното въздействие на наркотиците и опасностите, които крие трафикът на хора. Младите хора ще се запознаят с естеството на професиите на полицаите и пожарникарите. Насърчавани ще бъдат спортните занимания и здравословният начин на живот като превенция срещу употребата на алкохол.

В церемонията по откриването участваха още заместник-областният управител Камен Алексиев, изпълнителният директор на Съюза на пивоварите Ивана Радомирова, ръководни служители от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" В. Търново и Областна дирекция на МВР, кметове на населени места в община В. Търново и др.


Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.