Участие на РДПБЗН Велико Търново на среща за споделяне на добри практики в администрацията

В периода от 12.05. до 14.05.2022 г. в град Велико Търново, се проведе среща за споделяне на добри практики в администрацията. В събитието участваха близо 60 представители на централна и териториална администрация.

Целта на срещата бе да даде възможност на администрациите, участвали в Конкурса за добри практики през 2021 г,  да споделят добрите си идеи и работещи решения в следните области: „Управление на хора“, „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“ и „Социална отговорност“.

РДПБЗН Велико Търново се включи като представи презентация на тема: "Надграждане на "Площадка за пожарна безопасност" в село Балван с модул "Площадка за превенция при наводнение".


Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.