Дейност "Млад огнеборец" по време на лятната детска академия

През месец април, 2016 година, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Велико Търново се присъедини към един вече реализиран проект с превантивна насоченост към сигурността в населените места „Отвори очи. Има кой да ти помогне“. По този проект се работи в центровете за работа с деца в 19 населени места в община В. Търново, като партньори са РУ-МВР гр. В. Търново, Сдружение „Св. Иван Рилски“ и Сдружението на кметовете и кметските наместници в община Велико Търново.

В рамките на проекта ежегодно се провежда Лятна детска полицейска академия, която през тази година беше реализирана за 6-ти път. През предходните години, по време на академията,  децата са обучавани по превенция на трафика на хора, наркотиците, безопасно движение по пътищата, кражбите и други.

През тазгодишната лятна академия беше включена дейността „Млад огнеборец“ като нова превантивна мярка за постигане на сигурността и безопасността в по-малките населени места. Дейността има за цел да заангажира свободното време на децата и младежите през ученическите ваканции, да повиши тяхната противопожарна култура и да придобият знания и практически умения за правилното поведение в случай на пожар, наводнение, земетресение или друго природно бедствие.   

През лятната ученическа ваканция служители от РДПБЗН В. Търново, със съдействието на уредниците на центровете за работа с деца и младежи, посетиха на място младите огнеборци и ги обучаваха по теми, свързани с пожарната опасност в горите и селското стопанство, при неправилното използване отоплителни и нагревателни уреди или небрежността при работа с тях, правилното поведение при пожар в жилищни и обществени сгради. Младите огнеборци бяха запознати и с професията на пожарникаря и спасителя, като им бяха демонстрирани възможностите на пожарни автомобили и действията на служителите при ликвидиране на пожари.

Лятната детска академия ще завърши с тържество, където младите огнеборци ще представят част от наученото по време на ваканцията. От служители на РДПБЗН В. Търново ще бъдат демонстрирани действия с автомеханична стълба за извършване на пожарогасителни и спасителни дейности.

Официалното закриване на Лятната детска академия, под надслов „Сбогом лято, здравей училище“ ще се състои на 13 септември 2016 г. от 10, 30 ч. на стадиона в с. Шемшево, с участието на над 400 деца от населените места към община Велико Търново.


Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.