Битови инциденти и жертви при неправилна употреба на отоплителни уреди

В разгара на отоплителния сезон в област Велико Търново отчитат увеличаване на случаите на битови пожариKrystev 2021 BNT

Над 70 % от тези инциденти през зимата са вследствие на неправилно използване на отоплителни уреди. Затова от РДПБЗН Велико Търново отправят апел към хората да бъдат внимателни и да обърнат внимание на превенцията, като например почистването на комините и поставянето на печките върху негорими повърхности.

 

  

 


по материал на БНТ

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.