Кампания „С грижа за възрастните хора” 2020 г.

n На 20.12.2020 г. в село Балван, от РДПБЗН В. Търново, Община В. Търново и Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ беше предприета инициатива за монтиране на датчици за известяване при пожар в няколко обществени сгради и един частен дом. Пожароизвестителните датчици бяха поставени в жилището на трудноподвижна и самотно живуща възрастна жена от селото и в сградите на Център за превенция и спорт, Пенсионерски клуб, Кризисен център за деца в риск и Дом за възрастни хора „Св. Иван Рилски“, където няма специални изисквания за това. Датчиците са димни с автономно захранване, и при наличие на дим в помещението издават силен звуков сигнал, който може да бъде чут освен от собствениците, също и от техните съседи. Предназначението на тези датчици е пожарът да бъде открит в начален стадий, за да има достатъчно време за реакция и да няма негативни последици за хората и тяхното имущество. Предоставянето на датчиците и монтирането им беше осигурено от Съюза на пивоварите в България.

Тази инициатива датира от 2017 г., когато в с. Балван бяха монтирани детектори за дим в общо 12 къщи на самотно живеещи хора. Осъществяването на това начинание е една от стъпките за предотвратяване на пожарите в бита и намаляване на жертвите и пострадалите от най-рисковата група от хора – тази на възрастните хора, самотно живущи в отдалечени населени места и трудноподвижни граждани.

Идеята на РДПБЗН и останалите партньори е пожароизвестителни датчици да бъдат поставени в домовете на тази група от хора и в останалите  населени места в общината. Определянето на жилищните сгради ще става по предложение на кметовете, тъй като те са хората, запознати със социалното положение на хората.

Наред с тази проява днес стартира и Кампания „С грижа за възрастните хора“, чиято инициатива е предприета в партньорство между РДПБЗН В. Търново и Община Велико Търново.

За целта на кампанията са изготвени брошури, в които са представени основните правила, които трябва да се спазват за недопускане на пожари при използване на различни видове отоплителни уреди през есенно-зимния сезон, както и мерките за безопасност при употреба на електрическите уреди, не само през отоплителния сезон, а и през цялата година.

Идеята на РДПБЗН е тези брошури да достигнат до всички възрастни хора чрез още един проект „Внуче на заем“, реализиран от Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, чийто ръководител е г-жа Благовеста Факирова. Замисълът на тези два проекта е, с помощта на децата от двадесетте центъра за работа с деца и младежи към община В. Търново, да бъде извършено разпространението на информационно-разяснителните брошури сред всички възрастни и самотно живущи хора в малките населени места от общината.


Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.