Центрове за превенция, творчество и спорт

На територията на областта са създадени три центъра за превенция, творчество и спорт – в с. Балван, гр. Павликени и гр. Елена.  В тях децата се обучават под формата на игра и с помощта на занимателни материали за превенция на риска от пожари, действия при земетресения, наводнения и други бедствия, безопасност по пътищата, оцеляване в природата и др. Децата се научават на отборна работа, взаимопомощ, съпричастност и толерантност. Добиват представа за работата на пожарникарите и полицаите, а също имат възможност за двигателна активност и създаване на приятелства.


 

 

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.