Правила за поведение и действие при повишена радиоактивност

 

В ПЪРВИТЕ ЧАСОВЕ СЛЕД ВЪЗНИКВАНЕ НА РАДИАЦИОННА АВАРИЯ

При възникване на радиационна авария с опасност за населението ще бъдете уведомени своевременно. Сигналът се подава чрез локалната сиренна система на АЕЦ “Козлодуй”, сиренната система в 30-километровата зона, Българското национално радио, Българската национална телевизия, местни радиотранслационни възли и други средства.

  • При получаване на сигнал за радиационна авария

- Спазвайте конкретните указания на органите на Министерството на вътрешните работи – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и полицията. - Спазвайте препоръките на Министерството на здравеопазването. Ако има решение за йодна профилактика, вземайте йодни таблетки по дадената ви схема.

- Имайте готовност да бъдете евакуирани и за целта следете за подаване на съответния

сигнал. Поставете в полиетиленови пликове документи за самоличност, пари, лекарства, носими ценности, комплект връхни дрехи, храна за две-три денонощия, питейна вода.

- Ако имате в дома си помещение, подходящо за укритие, веднага го заемете, а при липса на укритие вземете мерки за уплътняване на вратите и на прозорците.

- Консумирайте само трайни и консервирани продукти.

- Ограничете излизането от дома си, а ако това е наложително, използвайте противогаз с филтър за радиоактивен йод, противопрахови маски, марлени превръзки. След пребиваване на открито свалете обувките и връхните дрехи и ги приберете отделно.

- Спазвайте правилата за лична хигиена.

- Следете информацията за обстановката по радиото и телевизията.

  • При получаване на сигнал за евакуация

- Изключете електрическата, газовата и водопроводната мрежа и загасете печките. Затворете вратите и прозорците и спуснете пердетата. Вземете със себе си най необходимото.

- Евакуация с личен транспорт до пункта за специална обработка ще се разрешава само ако предварително ви е даден специален евакуационен пропуск.

- Не вземайте домашни животни, затворете добитъка и оставете в помещенията вода и храна за два-три дни. Ако е необходимо, животните ще бъдат евакуирани допълнително от съответните органи.

- В пунктовете на границата на 30-километровата зона ще получите указания за мястото и процедурата по настаняването ви.

 

II. ПОДГОТОВКА ЗА ЕВАКУАЦИЯ

Решението за провеждане на евакуация се взема от компетентните държавни органи!

Запазете спокойствие – ще имате достатъчно време за евакуиране.

Съберете всички членове на семейството си.

 Вземете със себе си:

- лични документи, ценни предмети и пари;

- вещи за лична хигиена (сапун, кърпа, четка и паста за зъби и др.);

- облекло в съответствие със сезона (топли дрехи);

- лекарствата, които ползвате за първа помощ и при хронични заболявания;

- вещи за деца и бебета;

- портативен радиоприемник;

- други необходими предмети (фенерче, запалка, джобно ножче, туристически несесер и др.);

- Осигурете си хранителни продукти за 2-3 дни!

- Изключете електрическата, газовата и водопроводната мрежа!

- Заключете жилището си!

Началото, начинът и посоката на евакуацията ще бъдат оповестени по радиото и по сиренната система.

Ако ползвате собствен транспорт, чуйте указанията, насочете се към диспечерския пункт и се включете в колоната!

Ако ползвате обществен транспорт, след като чуете съобщение за начало на евакуацията, бързо се придвижете до най-близката до дома Ви спирка.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ Е НАЛОЖИТЕЛНО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ЕВАКУАЦИЯ

 Спазвайте лична хигиена

Измивайте ръцете си старателно, особено преди хранене, къпете се всекидневно. Дишайте през носа, а при излизане – през маска или навлажнена кърпа. При влизане в жилището трябва да събуете обувките и да свалите връхните дрехи. Съхранявайте ги отделно.

Не допускайте замърсяване на вашето жилище

Децата трябва да останат вкъщи до изясняване на обстановката. Затворете прозорците и ги уплътнете добре. Проветрявайте само при тихо време и чрез прозорец, на който сте поставили 3-4 пласта тензух или друго парче плат. Не метете и не тупайте, почиствайте ежедневно с влажна кърпа. При ползване на прахосмукачка изходящата струя трябва да се филтрира допълнително през мокра кърпа. Изпирайте често дрехите и спалното бельо, не сушете на открито. Хранителните продукти съхранявайте в плътно затворени съдове, следвайте указанията за кулинарната им обработка.

 


Когато сте на открито

Не предприемайте излети и разходки сред природата. Ограничете пътуванията, особено по черни и прашни пътища. Необходимо е често да се мият улиците и тротоарите. Не метете двора, оросявайте със струя вода тревните площи и обливайте пътеките около къщата си. Не сядайте на тревата и другите зелени площи. Не се къпете в открити водоеми. плътно затворени съдове, следвайте указанията за кулинарната им обработка.

Обработка на хранителни продукти и вода

Не консумирайте хранителни продукти, за които е обявена временна забрана. За предпочитане е да използвате наличните консервирани и други трайни хранителни продукти. Ако се налага пренасяне на храни, поставете ги в найлонови торби. Запазването на хранителните продукти трябва да става в мазета, затворени килери и ниши или в херметически затварящи се съдове. Обработвайте и приготвяйте храните в затворени помещения. Изключете от менюто си листните зеленчуци и млякото. Сравнително по-безопасни са оранжерийните плодове и зеленчуци, морковите, картофите, птичето и свинското месо, както и океанската риба. Използвайте сухо мляко за ежедневното меню на децата. Замърсените хранителни продукти, които не подлежат на термична обработка, консумирайте само след обилно измиване с вода и допълнително изкисване за 24 часа. При готвенето обезкостете и нарежете месото на парчета до 70 г, накиснете го за 24 часа във вода (1:4) и изхвърлете водата. Сварете месото и изхвърлете първия бульон. Вода за питейни и домакински нужди се взема само от закрити, контролирани и разрешени за ползване водоизточници. Препоръчително е децата да пият редимно минерална вода с ниско съдържание на радон.

За опазване на животните и селскостопанската продукция

През първия период на високо замърсяване животните да не се извеждат от оборите. Да се преустанови пашата, а храненето да става с навлажнени концентрирани или с груби фуражи. Боксовете и другите закрити помещения да се измиват ежедневно с вода. Останалите на открито сено и други фуражи да се ползват след отстраняване на горния слой (10-15 см). Добитите през периода фуражи да се складират за около 2 месеца. Реколтата да се събира във възможните най-късни агротехнически срокове. За намаляване на степента на замърсеност на растителните суровини спазвайте конкретните указания на компетентните органи за обработването на продуктите и сроковете за използването им.

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.