aktotoplitelen

aktjutva

chl14

PPUredi

Действие при пожар в училища!

 

Поведението в случай на пожар зависи от конкретната обстановка и развитието на самия пожар, като всяко произшествие е строго специфично само по себе си. При всички случаи, когато пожарът току-що е възникнал, е необходимо да се запази самообладание, да не се изпада в паника, а веднага да се съобщи за него на специализираните органи за „пожарна безопасност и защита на населението” чрез телефон 112.

 

Понякога всеки си мисли, че за пожара вече е съобщено, но всъщност още не е. За да се избегнат такива ситуации тази отговорност се възлага (вменява чрез заповед, включително срещу подпис) и на длъжностно лице, което пребивава в сградата постоянно – например дежурният по охрана.


Съобщението за възникналия пожар трябва да съдържа отговора на следните въпроси:

  • В коя сграда има пожар?
  • В нея кое точно помещение гори?
  • Има ли хора в опасност?
  • Име и телефон за обратна връзка?

 

Без да се  поема излишен личен риск трябва да се опита погасяването на огнището с пожарогасител или с пожаротехнически средства за първоначално гасене до пристигане на пожарникарите.

 

 Трябва да се знае, че не всеки човек е в състояние да запази присъствие на духа и да предприеме такива действия, но ако служебните лица са добре инструктирани, обучени, включително практически да използват пожарогасителите, а защо не и вътрешните пожарни кранове, има голяма вероятност огнището да не прерасне в пожар или да бъде загасено до пристигането на пожарникарите.

 

В никакъв случай не трябва да се размишлява по дилемата: ще загасим ли пожара и ако не успеем тогава да се обаждаме на пожарната. Правилните действия изискват да се съобщи на телефон 112 и до пристигането на пожарникарите да се започне пожарогасене и същевременно да се проведе евакуация на хората.

 

Важна особеност, която трябва да се има в предвид, е че за да се извърши пожарогасене с вода е необходимо да се прекъсне електрозахранването. Това действие се възлага на човек от персонала на училището.

 

Пожарогасителите с прах или въглероден двуокис могат да гасят пламъците и в участъци, където електрическото захранване не е прекъснато.

 

Ръководителите на обектите имат за задача всеки от служителите им още при постъпване на работа да бъде инструктиран и обучен за това. За тези, на които конкретно е наредено в плана за евакуация/ плана за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии/ се полагат още повече усилия за обучение и тренировки, включително могат да се съоръжат със защитно облекло, ръкавици, предпазващ лицето шлем.

 

Решението за евакуация се взема от „Директора” на училището и от „отговорника по ПБ” за училището. Евакуацията на учениците от горящата сграда трябва да стане организирано и под ръководството на „учителите преподаващи по кабинетите” и „проверяващите лица” за всеки етаж, без да се допуска появяването на паника в учениците.

 

Понякога може да се вземе решение да не се евакуират пребиваващите в сградата, ако са задимени пътищата за евакуация, а да се изчака в помещенията до пристигането на пожарната.

 

Ако димът започне да прониква в тези помещения, то те трябва да се уплътнят с текстилни материали (якета, връхни дрехи и др.) по възможност намокрени с вода,а прозорците се отварят широко и се застава до тях.

 

Ако има слабо задимяване, то евакуацията може да се извърши с навлажнена кърпа или марля на устата и носа. Предвижването става ниско долу, непосредствено до стената, защото там концентрацията на дим е най - малка.

 

Веднъж започнала евакуацията не трябва да се прекратява, тъй като може да сеобразува струпване на голям брой ученици по пътищата за евакуация и евакуационните изходи, което от своя страна може да доведе до тяхното сериозно нараняване и достигане на летален изход. А от друга страна това действа психологически отрицателно на учениците и ги демобилизира за в бъдеще при възникване на пожар или авария да се отнесат отговорно към обявената евакуация.

 

Съобщението за евакуация на пребиваващите в училището е възможно по няколко начина:

  1. по радиоуредба – на всички чрез запис или директно съобщение чрез микрофон;
  2. чрез подаване на уговорен предварително специфичен звуков сигнал /учителски звънец/, афиширан и в плановете за евакуация;
  3. чрез съобщаване по кабинетите.

 

Евакуацията на учениците е насочена към предварително определен сборен пункт за евакуиране.

 

Проверката за проведената евакуация на учениците се извършва по учителския дневник от „учителите” преподаващи в съответния учебен час на обявяването на евакуацията. Те от своя страна съобщават на отговорниците /”проверяващи лица”/ за всеки етаж за липсващи ученици.

 

„Проверяващото лице” за съответния етаж, заедно с „отговорника по ПБ” за училището, предприемат мерки за тяхното издирване и евакуиране, ако обстановката и развитието на пожара позволяват това.

 

Ако издирването на липсващите ученици е невъзможно да бъде извършено от отговорника /”проверяващо лице”/ за съответния етаж, то той е длъжен незабавно да уведоми пристигащите специализирани органи за „пожарна безопасност и защита на населението” за тяхната липса и евентуално на кой етаж и в коя класна стая могат да се намират за да не губят ценно време за проверка на цялото училище.

За контакти

Регионална дирекция ПБЗН

гр. Велико Търново

ул. "Н. Габровски" №27
тел. 062/662 221

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web: www.pojarna-vt.eu