aktotoplitelen

aktjutva

chl14

PPUredi

Удостоверителни документи, издавани от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”
гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 27


 

 

Наименование на   административна услуга

Законово   основание

Срок за   извършване

Бланка за   заявление (искане)

Начин на   подаване на документа

Форма за   предоставяне на административната услуга

Такса за   административната услуга

1.

Издаване на   СЕРТИФИКАТ за съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност

чл.125, ал.1,   т.10 от ЗМВР

Съгласно   чл.57 от АПК

 Бланка

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси 

2. 

Издаване на   СТАНОВИЩЕ за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за   пожарна безопасност

чл. 125, ал.1,   т.9 от ЗМВР, във връзка с чл.143 от ЗУТ 

Съгласно чл.57   от АПК

 Бланка

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси 

3.

Издаване   на РАЗРЕШЕНИЯ на търговци за извършване на дейности по осигуряване на   пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди,   системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

чл. 129, ал. 1   от ЗМВР

Съгласно чл. 130, ал. 4 от ЗМВР

 Бланка

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси 

4.

Издаване на дубликат на издадени документи от органите   за ПБЗН

 

Съгласно чл.57   от АПК

 Бланка

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси 

  

Удостоверителни документи, издавани от териториалните звена към Регионална дирекция ПБЗН Велико Търново

1. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Велико Търново,ул.”Никола Габровски” №27 - обслужва община Велико Търново.

2. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Г. Оряховица, ул.”Стоил Войвода” №3 - обслужва община Горна Оряховица и община Лясковец.

3. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Свищов, ул.”Патриарх Евтимий” №2 - обслужва община Свищов.

4. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Павликени, ул."Филип Тотю" №4 - обслужва община Павликени и община Сухиндол.

5. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”гр. Полски Тръмбеш, ул."Александър Стамболийски" №15 - обслужва община Полски Тръмбеш.

6. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Елена, ул."Робоска" №1а - обслужва община Елена и община Златарица.

7. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Стражица, ул."Цар Симеон" №26 - обслужва община Стражица.

 

№ 

Наименование на   административна услуга

Законово  основание

Срок за   извършване

Бланка за  заявление (искане)

Начин на   подаване на документа

Форма за   предоставяне на административната услуга

Такса за   административната услуга

1.

Издаване на   СТАНОВИЩЕ (РАЗРЕШИТЕЛНО) за съответствие с изискванията на   правилата и нормите за пожарна безопасност

чл. 125, ал.1,  т. 10 от ЗМВР

Съгласно чл.57   от АПК

 Бланка

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси 

2.

Издаване на   удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за   предоставяне на информация за извършваната дейност

 

Съгласно   чл.57 от АПК

 Бланка

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси

3.

Издаване на дубликат на издадени документи от органите   за ПБЗН

 

Съгласно чл.57   от АПК

 Бланка

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси 

4.

Издаване на   СЕРТИФИКАТ за съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност

чл.125, ал.1,   т.10 от ЗМВР

Съгласно   чл.57 от АПК

 Бланка

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси 

5.

Издаване на   СТАНОВИЩЕ за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за   пожарна безопасност

чл. 125, ал.1,   т.9 от ЗМВР, във връзка с чл.143 от ЗУТ 

Съгласно чл.57   от АПК

Бланка

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси

            

Тарифа №4

 

Банкова сметка:

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” 

гр. В. Търново
ОББ АД клон В. Търново
IBAN: BG22UBBS80023112524610
Такса по Тарифа  №4, раздел VI, чл.31 


 

 

За контакти

emblema VTРегионална дирекция ПБЗН
гр. Велико Търново
ул. "Н. Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web: www.pojarna-vt.eu